Laddar... Var god vänta...

Avancerad Sökning | Sök Tips

Nyhetsbrev


Köpvillkor

Genom att använda våra tjänster går du med på följande villkor.§ Att bli kund

Det är enkelt och lätt att bli kund hos oss. Skapa en kundprofil genom att fylla i en enkel formulär. Ange alltid korrekta uppgifter. Det är förbjudet enligt lag att ange annat namn och e-postadress. Vi tillämpar Personuppgiftslagen (PuL)


§ Skyddande av uppgifter

Uppgifter om kunduppgifter lagras och/eller överförs strikt i enlighet med tillämpbar och gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter och Frimobil.nu riktlinjer för skyddad registrering. Alla personuppgifter du anger i samband med beställning används endast av Frimobil.nu. Vi lämnar ej vidare de uppgifter du förser oss med i någon form. Om du inte fyllt 18 år krävs alltså att din förmyndare (oftast föräldrar/förälder) godkänner köpet. Om du har någon fråga är du alltid välkommen att skriva eller e-posta dina frågor till oss. Reglerna ovan gäller för både privatpersoner, företag och offentlig förvaltning.

§ Cookies och Personuppgifter

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. På denna webbplats används cookies i följande fall: När du loggar in används en cookie för att komma ihåg att du är inloggad. Om cookies nekas kommer du inte att kunna bibehålla inloggning på webbplatsen utan kommer ständigt vara tvungen att logga in igen för att få tillgång till åtkomstskyddat material.  När du lägger din beställning hos Frimobil.nu uppger du dina person/företagsuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort.

§ ANVÄNDARVILLKOR

Vi tillhandahåller tjänster på följande villkor och bestämmelser. Du måste läsa igenom dessa allmänna bestämmelser innan Du använder våra tjänster. Genom att använda tjänsterna accepterar Du att följa våra allmänna bestämmelser som anges nedan och som löpande uppdateras av oss. Om Du använder specialtjänster eller deltar i tävlingar skall Du följa särskilda riktlinjer och regler som löpande meddelas av oss. Vid motstridiga bestämmelser mellan dessa allmänna bestämmelser och sådana särskilda riktlinjer och regler, skall de särskilda riktlinjerna och reglerna gälla. Om Du inte vill vara bunden av dessa allmänna bestämmelser har Du inte utnyttja våra tjänster.§ DEFINITIONER

"Avtalet" - betyder detta avtal

"Information" - betyder all material som vi tillhandahåller via hemsidan

"Registreringsformulär" - betyder det formulär som Du måste fylla i för att få nyhetsbrev, köpa upplåsning tjansten online och/eller registrera Dig av något annat skäl

"Registreringsinformation" - betyder all personlig identifierbar information som samlas in av oss när en användare registrerar sig på hemsidan och/eller köper en tjanst från Frimobil.nu

"Tjänsten" - betyder Din tillgång till upplåsningsinformationen som vi tillhandahåller via denna hemsida

"Vi", "vår" - betyder Frimobil.nu  dotter bolag till Lars Anderson Holding Trust.


"Hemsida" - betyder aktuell hemsida www.frimobil.nu,

"Du", "Din" - betyder Du, slutanvändare av Tjänsten.

"IMEI" -betyder

unikt serienummer på din mobil

"Upplåsning" -betyder speciell kod du får när du gör betalningen. För iPhone order innebär detta att telefonens status uppdateras olåst i Apples databas.


§ Beställning

I samband med kundens beställning ger kunden samtycke till att fullgörandet av tjänsten kan påbörjas. Genom att göra en beställning i vår webbshop godkänner kunden våra försäljningsvillkor. Alla beställningar behandlas inom 24h (vardagar) . Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida.  Avtal anses träffat när bekräftelse utfärdas av Frimobil.nu. En genomfört köp är bindande. Vid utebliven betalning eller återkallas kreditkort "chargeback", lämnas ärendet över till inkasso.

Dubbelkolla alltid alla uppgifter när du gör en beställning hos oss. Om du anger fel IMEI kommer du också att motta fel kod. När du har lagt din beställning finns det inget sätt för oss att stoppa beställningen även om du har försett oss med fel uppgifter. Det är kundens ansvar att förse Frimobil med korrekta uppgifter.

Alla upplåsningar och upplåsningskoder levereras via e-post. Även all kommunikation sker via e-post. Det är kundens ansvar att vid beställning ange en fungerande e-post.

När du ska välja nätverk, välj alltid det nätverk som telefonen är LÅST till, INTE det nätverket du vill använda telefonen med.Våra leveranstider får bara ses som en uppskattning av hur lång leveranstiden är. Vi gör alltid vårt bästa för att leverera våra produkter så snabbt som möjligt och i allra flesta fall levererar vi snabbare än beräknat. Även om det sker väldigt sällan så kan det bli förseningar från våra leverantörer och detta är tyvärr inget vi kan påverka.

Vi kan inte garantera att vår tjänst gör det möjligt för kundens telefon att fungera på alla nät. Vissa telefoner fungerar bara på vissa nätverk på grund av olika GSM-frekvenser.

Vi förbehåller oss rätten att justera priser utan föregående meddelanden och eventuella pris eller tryckfel.§ Ångerrätten
Ångerrätten innebär att du har 14 dagar på dig att meddela en försäljare att du har ångrat ditt köp. Viktigt att notera att ångerrätten ej gäller vid detta köp med hänvisning till Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) eftersom varan/tjänsten tillverkas speciellt efter köparens önskemål. Varje tjänst som Frimobil förser tillverkas och levereras specifikt utifrån din telefon och dess unika serienummer/IMEI.

§  Garanti och reklamation

Frimobil garanterar att våra upplåsningskoder alltid fungerar. Skulle det vara så att en kod inte fungerar får du pengarna tillbaka om följande villkor är uppfyllda:

  • All information som du har försett oss med är 100 % korrekt.

  • Du har följt våra instruktioner.

  • Den telefon som du försöker låsa upp är inte stöldspärrad eller stulen.

  • Du har inte försökt låsa upp din telefon innan.*

  • Din telefons IMEI nummer har aldrig blivit ändrat eller manipulerats på något sätt.

Om vi inte lyckas få fram en upplåsningskod till din telefon kommer vi kontakta dig för att säkerställa att all information du försett oss med är korrekt, IMEI-numret är extra viktigt. Har du försett oss med fel kod kan vi i vissa fall kostnadsfritt ändra din kod.

Det är kundens ansvar att kontrollera om telefonen är låst eller ej innan beställning. Om en beställning görs och telefonen inte är operatörslåst kan vi ej godkänna en återbetalning.

Om all information är korrekt och du får fel kod eller om vi inte lyckas generera en kod förbehåller sig Frimobil rätten att kräva ytterligare bevis.


Du kommer behöva förse oss med filmbevis som tydligt visar telefonens IMEI på skärmen, tydligt visar att telefonen är låst samt att du tydligt knappar in den upplåsningskod som du fått av oss och visar att den ej fungerar.


Allting ska vara läsbart och tydligt annars kan vi tyvärr inte acceptera filmbeviset. I och med den typ av tjänst/produkt som vi erbjuder så är vi tvungna att ta till dessa extrema åtgärder. Det är det enda sättet för Frimobil att kunna verifiera den felaktiga koden.

 

§ ANSVARSBEGRÄNSNING

Du samtycker till att vi, utom i händelse av dödsfall eller personskada som orsakas genom vårt vållande, inte skall ha kontraktuell, utomobligatoriskt eller lagstadgat ansvar för förlust eller skada som uppkommer genom, eller på något annat sätt har anknytning till, detta avtal eller utnyttjande eller prestation avseende tjänsten eller aktuell hemsida, inklusive men inte begränsat till skadestånd för uteblivna affärshändelser, utebliven vinst, driftsavbrott, förlorad affärsinformation eller annan förmögenhetsskada.

§ SKADELÖSHET

För det fall Du skulle ha något krav, fordran eller annat anspråk mot någon annan användare som uppkommit genom användning av tjänsten, förbinder Du Dig att överlåta sådant krav, fordran eller anspråk till oss. Du skall vidare hålla oss skadeslösa och försvara oss mot alla krav, fordringar, skadeståndsanspråk, kostnader och utlägg, inklusive kostnader för juridiskt biträde och rättegångskostnader, som uppstår till följd av Ditt brott mot detta Avtal, Ditt användande av tjänsten, Informationen eller hemsidan. Du är medveten om att vi har begränsad kontroll över hur du följer instruktioner vi ger dig. Du medger att hålla oss hålla oss skadeslösa mot alla krav eller rättsliga åtgärder som kan uppkomma på grund av till Ditt användande av tjänsten, som riktas mot oss eller som vi hotas med av tredje part.§ ÄNDRINGAR I VILLKOREN OCH TJÄNSTERNA

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna bestämmelser från tid till annan genom att meddela sådan ändring i detta dokument. Ditt fortsatta utnyttjande av tjänsten efter ett sådant meddelande om ändring innebär att Du har accepterat ändringarna. Du är ansvarig för att kontinuerligt kontrollera dessa bestämmelser för att se om de har ändrats. Om Du inte samtycker till någon ändring av de allmänna bestämmelserna i detta avtal måste Du köpa inte tjänsten. Vi förbehåller oss också rätten att ändra och uppdatera tjänsten från tid till annan.

§ BESTÄMMELSENS OGILTIGHETVarje bestämmelse i detta avtal som utesluter eller begränsar ansvar skall tolkas separat och skall fortsätta att gälla även om någon eller några av sådana bestämmelser av någon anledning anses vara ogiltiga, med följd att de skall fortsätta att vara i kraft oavsett om avtalet upphör eller sägs upp.


§  PASSIVITET

Passivitet från vår sida skall inte tolkas som ett avstående från oss avseende tidigare eller påföljande brott mot någon bestämmelse.


§  LAGVAL OCH DOMSRÄTT

På detta avtal skall svensk rätt tillämpas och svensk allmän domstol har icke-exklusiv domsrätt.


§ Reservation

Vi reserverar oss mot slutförsäljning, bild- och textfel. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.

För annat än privat bruk måste ett skriftligt medgivande erhållas från www.frimobil.nu, annars är eftertryck eller annan kopiering förbjuden.
Vi tillhandahåller materialet på denna plats i strikt mot vårt syfte för alla som är intresserade av produktbilder. Materialet får ej användas i konkurerrande syfte, är så fallet kommer skälig ersättning att krävas från berörd part.

Materialet (program, design, texter och bilder) på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Du får inte modifiera, omforma, kopiera, visa, vidareförmedla, distribuera, publicera, licensiera, skapa arbeten som härrör från, överföra eller sälja någon information, produkt eller tjänst som erhållits genom denna webbplats. Material får kopieras endast för privat bruk och då med tydlig källanvisning.


Alla priser i webbutiken är inklusive 25% moms om inget annat anges.
Alla s.k falska ordrar som skickas in till oss kommer vi att spåra via den loggning som finns i vårt shopsystem och därefter polisanmäla den som gjort detta.

Har du några frågor till oss?

Klicka på länken Kontakt och skriv till oss i kontaktformuläret, annars kan du skicka ett mail till oss till [email protected] För att kunna hjälpa er, behöver vi så mycket information som möjligt angående felet/problemet du har fått. Är det orderfråga eller servicefråga är det viktigt att du har order/servicenumret tillgänglig.

=====================================================

*Om du har en Sony Ericsson mobil kan du kontrollera om det har gjorts tidigare upplåsningsförsök.

När du är i telefonens startskärm tryck på höger knapp, *, 2 gånger på vänster knapp, *, vänster knapp och tillslut *. Alltså >*<<*<*.

Om du har en Xperia modell matar du in följande kombination istället när telefonens låsskärm är på: Hem-knappen, Bakåt-knappen, Bakåt-knappen, Hem-knappen, Bakåt-knappen, Hem-knappen, Hem-knappen, Bakåt-knappen.

Har du en av de nyare Xperia modellerna (Arc t.ex.) så skriver du in följande kombination: *#*#7378423#*#*

Har du Sony Ericsson Vivaz eller Satio trycker du följande kombination: Röd knapp, Grön knapp, Röd knapp, Röd knapp, Grön knapp, Röd knapp.

När du har tryckt in kombinationen kommer det att komma upp en meny, välj Service info och sedan väljer du SIM Lock. Här kommer du se en lista med olika lås. Brevid det låset som är låst kan du se ett nummer. Detta nummer visar hur många upplåsningsförsök man har kvar. Om siffran är 5 betyder det att det inte har gjorts några tidigare upplåsningsförsök.

[email protected]